παρακελευόμεθα

παρακελευόμεθα
παρακελεύομαι
recommend
pres ind mp 1st pl
παρακελεύομαι
recommend
pres ind mp 1st pl
παρακελεύομαι
recommend
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)
παρακελεύομαι
recommend
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”